Nå blir det lov å forhandle

Advokat Henrik Renner Fredriksen fra Virke fortalte deltagerne på bransjetreffet om forenkling av regelverket ved offentlige anskaffelser. Det kommer et nytt EU-regelverk, og det skal være implementert fra 1. juli 2016. Fra samme tid skal nye nasjonale regler på plass. Næringsdepartementet er ennå ikke kommet med sitt forslag til nytt regelverk, og en Stortingsmelding er ventet rundt årsskiftet. Vi vet likevel nokså mye om hva statsråden kommer med. Det som står i direktivet fra Brussel skal nemlig inn i norsk rett. En del regler er allerede innført fra 1. juli 2015. Anskaffelser under 100 000 kroner er helt unntatt fra regelverket, og det er ikke lenger krav om fysisk lukking av tilbudet. Plikten til HMS-erklæring ble opphevet, og grensen for skatteattest er hevet fra 100 000 til 500 000 kroner. I tillegg til allerede innførte endringer er det varslet en endring som fjerner forhandlingsforbudet for innkjøp under 1,5 mill. kroner. Det blir heller ikke lenger et skille mellom anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling. Når det gjelder formålet med regelverket, skal det dreie seg om effektiv bruk av ressurser og sikre at det offentlige opptrer med integritet ved gjennomføring av offentlige anskaffelser. Det legges opp til elektronisk kommunikasjon, men det blir neppe tillatt å sende inn tilbud per epost. Også for innkjøp over 1,5 mill. kroner blir det økt forhandlingsadgang, og innkjøper plikter å vurdere oppdeling av store kontrakter. I tillegg ble det pekt på enkelte andre endringer som kommer.

Nå blir det lov å forhandle