NA akkrediterer metoder

Kommunikasjonsrådgiver Knut Thomas Sjølie (bildet) presenterte Norsk akkreditering (NA) under bransjetreffet på Sundvolden Hotel. NA er et akkrediteringsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet. Lab Norges medlemmer møter Norsk akkreditering fordi etaten arbeider med akkreditering av metoder i laboratorier i forskning, medisin, industri og kontroll. Akkrediteringen skal sikre at laboratorienes brukere og kunder får den tjenesten de har behov for. Ofte er det kundene som krever at laboratoriet er akkreditert, og det kan igjen skyldes myndighetskrav. NA er det eneste organ i Norge som utfører teknisk akkreditering. Teknisk akkreditering er et av virkemidlene for å etablere tillit til norske varer og tjenester både nasjonalt og internasjonalt. Analyserapporter, sertifikater etc utarbeidet av NA anerkjennes i hele EØS-området som følge av multilaterale avtalenr om akkreditering. Alle kravene som ligger i IVD-direktivet er norsk lov. Det gjelder ethvert medisinsk utstyr som er egnet til å håndtere medisinske prøver fra menneskekroppen. CE-merking er et bevis på at det finnes en erklæring om at man følger et regelverk. Hvis man setter på EU-merke, har man ansvar for at produktet tilfredsstiller alle tenkelige myndighetskrav. Det kan være mange. Ansvaret ligger hos den som gjør varen eller metoden tilgjengelig på det europeiske markedet. Akkreditering er en metode for å dokumentere at man følger en metode.

NA akkrediterer  metoder