MVA og antistoffer - vi purrer Finansdepartementet

Saken om merverdiavgift og antistoffer har ridd deler av bransjen som en mare i et tiår. Bakgrunnen er at det er et fritak i loven for merverdiavgift for "biologisk materiale". Biologisk materiale er definert i loven og denne definisjonen har blitt tolket i en rekke uttalelser fra flere skattekontorer og Skattedirektoratet.

MVA og antistoffer - vi purrer Finansdepartementet

Bildet: Skattedirektør Hans Christian Holte

Problemet er at disse uttalelsene ikke gir noe godt svar på hva som er fritatt. Vi tok derfor saken opp med Finansdepartementet for snart ti år siden, de ba om en utredning fra Skattedirektoratet. Utredning ble levert og så sendte departementet saken tilbake til direktoratet og ba dem utarbeide forslag til en nærmere regulering i forskriften til loven. Dette var i 2013 og siden har saken ligget stille i direktoratet. Vi har purret departementet med jevne mellomrom og siste purring er ble sendt 17.12.2018.

Purrebrevet finner du her