Møte med OUS om datakrav ved levering av instrumenter

Etter henvendelsen til OUS der vi ba om at de ikke brukte det omfattende dataskjemaet for medisinsk utstyr ved innkjøp av instrumenter til laboratoriene, har vi hatt et møte med Medisinsk-teknisk virksomhetsområde - MTV - der saken ble drøftet. Der kom det fram at bakgrunnen for bruken av skjemaet er krav til informasjonssikkerhet og de nye kravene til personsikkerhet som kommer. Disse kravene gjør at sykehusene må sikre at de har ivaretatt disse kravene, og skjemaet skal sikre det. De kommer nok til å beholde skjemaet og er redd for å være for spesifikke i hvilke poster som skal fylles ut, for de kjenner ikke utstyret som skal leveres.

Møte med OUS om datakrav ved levering av instrumenter

 

I første fase er det de tre første postene som må fylles ut. Resten fylles ut dersom det er poster som passer. De mener at mange leverandører må øke sin faglige kompetanse på datasiden med de nye kravene. Vi inviterte OUS til å komme på vårt bransjetreff 9.-10. november på Losby Gods, så kan de redegjøre for behovet for skjemaet, litt om innholdet og diskutere det direkte med dere som er berørt.

Bildet fra venstre: Runar Nagelsaker, Trine Kjellsen og Per Arne Jørgensen.