Møte med Grønt Punkt Norge

Lab Norge har hatt besøk av Grønt Punkt Norge som samler inn og behandler all emballasje for sine medlemsbedrifter. Det har oppstått en ny konkurransesituasjon i markedet og Grønt Punkt orienterte om det. Vi støtter arbeidet til Grønt Punkt og de andre returselskapene og oppfordrer alle til å være medlemmer. Grønt Punkt vil invitere til et frokostseminar sammen med RENAS og Batteriretur der de vil orientere om sitt arbeid. I tillegg vil det bli noen andre programposter, blant annet om retur av kjemikalier og emballasje til kjemikalier. De planlegger å legge seminaret på gjenvinningsanlegget på Klemetsrud, slik at dere kan få en omvisning på anlegget etter seminaret. Invitasjon blir sendt ut så snart tid, sted og program er klart.

Møte med Grønt Punkt Norge

 

Bildet fra v: Jan Petter Nerhus, Jaana Røine og Elisabeth Kollerød, alle Grønt Punkt Norge.