Mobiltelefonen den nye legen

Prosjektleder Hilde Lovett fra Teknologirådet (bildet) beskrev en helt ny helsehverdag for deltagerne på medlemsmøtet som fulgte generalforsmalingen i Lab Norge. Hun omtalte smarttelefonen som en endringsagent, som kommer til å forandre hvordan vi forholder oss til diagnoser og behandlere. Alle har jo smarttelefon. Med pulsmålere og blodtrykksmålere koblet til mobiltelefonen kan vi sende resultater til fastlegen, som så kan gi tilbakemelding på sms eller telefon alt ettersom hvor alvorlig resultatet er. Trolig er det heller ikke så lenge til diabetespasienter kan stikke seg i fingeren og kan lese av resultatet av prøven på telefonen mens prøvesvaret sendes rett til fastlegen. Det finnes allerede stetoskop som digitaliserer målingen, og sender den til legekontoret.

Mobiltelefonen den nye legen

 

Hilde Lovett sa at tre endringer kommer i Helse-Norge, og de kommer fort.

·         Helseteknologien demokratiseres, og pasientene blir sine egne pleiere.

·         Kunstig intelligens skyter fart, og blir kanskje den nye førstelinjen i vurderingen av prøver og symptomer.

·         Forebygging kan bli mer personlig, men det er et åpent spørsmål hvor fort skal vi dultes av velferdsstaten.

I en ny virkelighet kan pasienten gjøre jevnlige målinger. Det blir ikke bare stikkprøver som på legekontorene. Legene er riktig nok redd for å få for mye data inn, men kunstig intelligens kan vurdere og evaluere målingene og sammenfatte dataene, slik at de blir lettere håndterbare for legene. Dessuten kan legekontoret komme hjem til folk på Skype. Det sparer både legen og pasienten tid på.

Det er like rundt hjørnet at det ligger små sensorer i tabletter vi tar, slik at det sendes et signal til mobiltelefonen når vi har tatt tabletten. Det kan sikre at vi tar medisiner som forskrevet.

Med smarttelefonens kamera kan vi ta bilder av føflekker og bildene kan vurderes av spesialister uten at vi må gå til legen. Det har vist seg at datamaskiner med kunstig intelligens har større treffsikkerhet enn dermatologer når det gjelder å vurdere bilder av mulig hudkreft.

Det er gjort gode erfaringer med å følge opp hjemmeboende kreftpasienter via mobiltelefonen.

Alt dette krever gode systemer for innsamling, bearbeidelse, behandling og oppbevaring av data. Det stiller også krav til samarbeid og nye arbeidsmåter, samt til sikker oppbevaring av pasientdata.

I dag finnes det på markedet rundt 80 tester som pasienter med mobiltelefon kan foreta på seg selv. Mange frykter at det kan føre til overdiagnostisering, og at legene løpes ned av bekymrede pasienter.

Det gjør at det må stilles strenge krav til kvalitetsmerking og kontroll, og Hilde Lovett fortalte at Teknologirådet går inn for en merkeordning.  

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi.