Melanor stiftet

Lab Norge og Medtek Norge fusjonerer. På bildet ser vi håndtrykk mellom styrelederne i Lab Norge og Medtek Norge etter at fusjonsavtale og stiftelsedokument for den nye bransjeforeningen Melanor var signert. Melanor vil være i full drift fra 1. januar 2019. I mellomtiden arbeides det på høytrykk med å få alt på plass med ny logo og visuell profil, samkjøring av datasystemer, medlemsregistre og ny felles hjemmeside. Blant annet.

Melanor stiftet