Mange gode argumenter

Adm. direktør Atle Hunstad I Medtek Norge snakket til deltagerne på medlemsmøtet i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen i Lab Norge. Han var svært opptatt av at den nye organisasjonen blir enda mer relevant innen næringspolitikk. Og han trakk frem Lab Norges juridiske kompetanse og Lab-messen som elementer som kommer til å gjøre den nye organisasjonen ekstra sterk.

Mange gode  argumenter

 

Melanor får også betydelig økonomisk styrke, blant annet fordi Medtek har kunne oppløse et fond på 2,1 mill. kroner.

Fra salen ble det tatt opp at organisasjonen blir svært stor, og det det kan føre til at de små medlemmene blir enda mindre.

Her var både Tore Flaatrud og Atle Hunstad svært tydelige. Melanor skal ha klart definerte møteplasser som tar hensyn til både markeder og størrelser.

Begge la vekt på at de to organisasjonene har lang og god erfaring i å ta hånd om stor forskjell i medlemsmassen.

Det ble også bekreftet at merkevarebyggingen for Melanor begynner så godt som umiddelbart.

For den som måtte være i tvil, kan det bekreftes at Lab-messen og forskningsprisen blir nedfelt i Melanors vedtekter, og om noe der skal endres må det vedtas enstemmig i styret.

Det blir også vedtektsfestet at styret skal ha balansert sammensetning.