Målet er grønn substitusjon

Spesialrådgiver Trude Ertresvåg fra Sykehuspartner og miljørådgiver Tore Havellen, fra Rikshospitalet snakket til deltagerne på bransjetreffet om grønn kjemi i innkjøp. Sykehuspartner dekker sykehus som betjener 56 prosent av den norske befolkning, og det betyr at grønne aktiviteter får stor betydning. Målet er å få samkjørte rutiner for innkjøp og bli sterkere i innkjøpsposisjonen. Dette blir tatt med videre inn i det nye Sykehusinnkjøp HF, når det er operativt fra årsskiftet. Svært mye dreier seg om substitusjon. De to fortalte at Sykehuspartner bruker EcoOnline til å håndtere kravet til stoffkartotek og sa at det hadde vært enkelt om alle leverandørene også var der. Det utløste en diskusjon om EcoOnlines spesielle posisjon som eneste kommersielle leverandør av slike tjenester og fordi leverandørene blir avkrevd betaling fra EcoOnline for å kunne levere sine sikkerhetsdatablader dit. Lab Norge har pekt på Produktinformasjonsbanken (PIB) som en mulig nøytral lagringsplass for slike datablader. Diskusjonen var åpenbart nyttig for begge parter, og det var enighet om å fortsette dialogen om hva som er den mest hensiktsmessige basen for produktdtablader. Det ble også tatt opp om dette er et aktuelt område for nordisk samarbeid. Uansett er det grønne målet å redusere bruken av, og etter hvert bli kvitt, alle kreftfremkallende eller giftige stoffer. Grønn kjemi er en avdeling av Sykehuspartner og har svært god oversikt over alt av kjemikalier der ute, samt en løpende oversikt over hvordan sykehusene fjerner stoffer som står på farelistene. Status skal rapporteres kvartalsvis til HMS-lederne. Fra og med nyttår skal substitusjonskrav inn i alle kontrakter. Eksisterende avtaler blir opprettholdt, men det blir mulig for leverandørene å bytte til produkter med mer miljøriktige stoffer. De to innlederne fortalte også at de med interesse hadde lest Lab Norges policynotat om innkjøp og kunne blant annet opplyse at det ville bli betydelig færre forsendelser med fly og mindre behov for emballasje når volumprodukter blir kjøpt inn via Sykehuspartners eget forsyningssenter. Tore Havellen sa at hans drøm er en felles produktkatalog for laboratorieprodukter. Og ellers ga de to uttrykk for at de gjerne ville bli kontaktet på telefon eller e-post.

Målet er grønn  substitusjon