Leverandørseminar hos Sykehuspartner

Under trygg møteledelse av avdelingsleder Børge Myhre i Sykehuspartner (bildet) holdt disse seminar for leverandørene for å informere om framtiden, varsle om ting som kommer og gi tips og råd til hva som må med i et anbud, hva som er viktig og hva som ikke er viktig. En rad med godt forberedte innlegg ga leverandørene god informasjon og mulighet for spørsmål, men ikke rom for diskusjon. Det er litt underlig når et av temaene var nettopp god kommunikasjon. Men et bra seminar som ga mye verdifull informasjon.

Leverandørseminar hos Sykehuspartner