Les www.normen.no om helsedata og personvern

Jan Gunnar Broch (bildet) er seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse. Under Lab Norge bransjetreff snakket han om helsedata og personvern. Han sa at personvernhensynet i stor grad er bakt inn i helselovgivningen, men at det er noen utfordringer her, fordi pasientsikkerhet må balanseres opp mot personvernet og taushetsplikten. Tilgjengelighet er også et poeng. Det må ikke være for komplisert å få tak i informasjon når man trenger den. Det handler om konfidensialitet, men like mye tilgjengelighet og integritet. Teknologien har skapt nye utfordringer. Når medisinsk utstyr møter IKT, endrer utstyret seg. Før sto det medisinske utstyret for seg selv. Nå er alt koblet til nettet. Det kan for eksempel gjelde utstyr for diabetikere.

Les www.normen.no om  helsedata og personvern

Ofte er det spørsmål om man skal velge den klinisk beste løsningen, eller den som gir størst datasikkerhet. Legen vil alltid velge den klinisk beste løsningen.

Uansett er det viktig å huske på at utenforstående nå kan gå cyberveien inn i medisinsk utstyr, og her har Riksrevisjonen ar avslørt uklare ansvarslinjer.

For å møte det, er det nå utarbeidet en Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Den utvikles og vedlikeholdes av bransjen, og du finner den på www.normen.no.

Det ble publisert en veileder i 2017, og den er oppdatert i 2017. Det holdes også kurs for alle helseregioner basert på veilederen.