Ledere for skandinaviske lab-foreninger i møttes i Oslo

Lederne for de skandinaviske lab-foreningene har nylig hatt sitt årlige kontaktmøte i Oslo. På programmet sto generell erfaringsutveksling, anbudsregler, posisjonering og dialog med medlemmene, statistikk, utstillinger og messer og en orientering om de nye norske reglene for egenproduksjon av medisinske tester og gjenbruk av medisinsk utstyr. De skandinaviske gjestene møtte medlemmer av Lab Norges styre og administrasjon. Fra venstre ser vi styreleder i Lab Norge Jon Terje Heimdal; styreleder Henrik Christensen, danske DiaLab; styreleder Peter Simonsbacka, Swedish Labtech; sekretariatsleder Josefine Thrane Sletten, DiaLab og sekretariatsleder Tore Flaatrud, Lab Norge.

Ledere for skandinaviske  lab-foreninger i møttes i Oslo

Den saken det ble mest diskusjon om var offentlige anskaffelser og anbud. Det har man sammenfallende utfordringer i de tre landene, selv om situasjonen ikke er helt lik. Ulike aspekter ble drøftet og man ble enige om å arbeide fram noen grunnleggende synspunkter og krav fra leverandørene i Skandinavia når det gjelder spesielt anbud. Alle land har grupper som arbeider med disse spørsmålene og disse blir utfordret til å finne fram til felles synspunkter.

 

Bilde_-_Skandinavisk_kontaktmte_sept._2014_2.JPG

 

Fra venstre ser vi styremedlem i Lab Norge Haakon Torgersen; styreleder i Lab Norge Jon Terje Heimdal; styreleder Henrik Christensen, danske DiaLab; styreleder Peter Simonsbacka, Swedish Labtech; sekretariatsleder Josefine Thrane Sletten, DiaLab; styremedlemmer i Lab Norge Tove Ofstad og Asbjørn Jacobsen og sekretariatsleder Tore Flaatrud, Lab Norge.