Laboratoriekodeverket og refusjonssystemet

I en artikkel i Dagens Medisin gir Overlege Rikard W. Olaussen uttrykk for at han ikke er enig i Lab Norges krav om at laboratoriekodeverket - NLK - må ferdigstilles nå. Det begrunner han i en artikkel i Dagens Medisin 20. oktober 2016. Uavhengig av dette har det kommet melding om at nytt refusjonssystem først kommer 1.1.2018. Det er altså utsatt ett år. Vår bekymring var at forsinkelser med kodeverket også kunne føre til utesttelse med den sårt tiltrengte reformen av refusjonssystemet. Nå har vi svaret og det er, sett fra vårt ståsted, dessverre utsettelse.

Link til artikkelen om kodeverket her