Laboratoriekodeverket må ferdigstilles nå

I en artikkel i Dagens Medisin 22. september 2016 krever Lab Norge at Laboratoriekodeverket - NLK, som har vært under revisjon i lengre tid, ferdigstilles nå. Bakgrunnen for kravet er en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening der ledere i flere faglige foreninger for laboratoreleger reiser sterk kritikk mot prosessen med revisjon av kodeverket og innholdet slik det foreligger i dag. Lab Norge er redd for utsettelser fordi revisjonen av kodeverket henger sammen med revisjonen av refusjonssystemet for laboratorietester. Der trengs det revisjon fordi refusjonssystemet i dag er en økonomisk driver for egenproduksjon av tester i sykehusene, en produksjon som i dag til dels er lovstridig og dels utenfor kontroll.

Laboratoriekodeverket må ferdigstilles nå

 

 

Link til artikkelen i Dagens Medisin. 

Artikkelen i tekst finner du her