Lab Norges policydokument

Advokat Tore Flaatrud er sekretariatsleder for Lab Norge. Sammen med styret har han utarbeidet et policydokument, «Hvilke krav og ønsker har leverandørene til et godt innkjøp?» Dokumentet ble presentert for deltagerne på Lab Norges bransjetreff. Flaatrud sier det i utgangspunktet skal dreie seg om en handel der begge er fornøyd. Det er nok et poeng man er seg mer bevist i næringslivet enn i det offentlige. I det private har man i større grad et totalbilde, og prosessen er gjerne forankret i ledelsen. Flaatrud legger vekt på at et godt innkjøp forutsetter at kunden har god kunnskap om markedet, og at det er etablert samhandling mellom fag og innkjøp. Og så er det en selvfølge at det foreligger gode kontrakter, og at de følger faste og anerkjente maler. Det er en rekke andre forhold som spiller inn, og den som er interessert kan finne policydokumentet ved å klikke her.

Lab Norges policydokument