Lab Norges hederstegn til Jon Terje Heimdal

Jon Terje Heimdal ble under fagmessen Lab 18 tildelt Lab Norges hederstegn for sin innsats for foreningen. Lab Norge organiserer leverandører av laboratorieutstyr til helsesektor, industri, offentlig forvaltning og forsvar. Heimdal har vært styreleder for Lab Norge siden 2013, men kom inn i styret allerede i 2011.

Lab Norges hederstegn til Jon Terje Heimdal

Bildet fra venstre: Haakon Torgersen, Jon Terje Heimdal og Tore Flaatrud 

Styremedlem Haakon Torgersen sto for tildelingen. Han fremhevet Jon Terje Heimdal som en person med en tydelig stemme. Han gjorde seg bemerket gjennom gode analyser og klare oppsummeringer som ofte førte frem til de beslutningene som ble tatt.

 Heimdals første store oppgave som styreleder var omprofilering av foreningen, som da het Norske Laboratorieleverandørers Forening - NLF. Nytt navn og ny logo ble vedtatt allerede høsten 2013 og det nye navnet var Lab Norge.

 En annen stor oppgave kom da sekretariatsleder Tore Flaatrud varslet at han ville gå av ved utgangen av 2018. Torgersen sa at Jon Terje Heimdal ledet prosessen med stø hånd frem mot sammenslåing med Medtek Norge til en helt ny forening, som skal hete Melanor. Me for Medtek, La for Lab og Nor for Norge.

 Haakon Torgersen la til at det ikke er mindre imponerende at Heimdal, parallelt med arbeidet for Lab Norge, har han bygd opp sitt eget firma, som han startet i 2015.