Lab Norges Forskningspriskomité konstituert

Lab Norge etablerte i 2013 en forskningspris til unge forskere. Prisen skal deles ut på Lab 14. Komitéen som skal tildele prisen er nå kostituert og har hatt sitt første møte. Prisen vil bli kunngjort i fagblader, gjennom fagmiljøene og forskningsinstitusjonene. Fristen for nominasjoner er satt til 1. august. Koitmitéen består av: Professor II Arne Klungland (bildet til v), Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, som er foreslått av Norsk Biokjemisk Selskap, Professor Øyvind Mikkelsen (bildet til h), Institutt for kjemi, NTNU, som er foreslått av Norsk Kjemisk Selskap og Professor II Tor-Arne Hagve, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag ved Ahus, som er foreslått av Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi (ikke til stede da bildet ble tatt).

Lab Norges Forskningspriskomité konstituert