Lab Norge stadig mer aktiv og synlig

Styreleder Jon Terje Heimdal (bildet) åpnet medlemsmøtet i november med å slå fast at Lab Norge er en stadig mer aktiv og synlig forening. Han la vekt på økt informasjonsaktivitet, foreningens rolle som høringsinstans og sekretariatets daglige kontakt med de mange aktører som påvirker bransjens rammebetingelser. Han nevnte spesielt Lab 14, som nettopp er vellykket gjennomført, møter med ledelsen ved universiteter og helseforetak, samarbeidet med LFH og Virke, samt konkrete saker som håndteringsforskriften, hvor foreningen har bidratt sterkt til å bedre medlemmenes rammebetingelser.

Lab Norge stadig mer aktiv og synlig