Lab Norge slutter seg til Medtech Europes Code of Ethics

Styret i Lab Norge har besluttet at foreningen skal slutte seg til Medtech Europes Code of Ethics. Koden er et felles regelverk som skal omfatte hele helseindustrien i Europa og deres forhold blant annet til helsepersonell. Regelverket kommer i tillegg til nasjonale lover, i Norge helsepersonelloven med forskrift.

Lab Norge slutter seg til Medtech Europes Code of Ethics

Lab Norge har ikke tatt inn regelverket som vårt eget regelverk fordi det er et skreddersydd regelverk for helsesektoren, og vi har medlemmer som er leverandører til flere andre sektorer, industri, forskning og frittstående laboratorier. Vi har allikevel forpliktet oss til å informere om og bidra til å utbre koden til aktuelle medlemmer og andre aktører i helsesektoren slik som sykehus, helsepersonell og deres organisasjoner og andre relevante aktører.

Koden og informasjonsmateriell fra Medtech Europe finner du her: https://labnorge.no/standarddokumenter/

(dessverre bare på engelsk)