Lab Norge og Medtek Norge blir ett!

Lab Norge og Medtek Norge blir nedlagt, og de to danner sammen én ny organisasjon. Det ble vedtatt på ekstraordinære generalforsamlinger i de to organisasjonene mandag 8. oktober. Lab Norge var først ute med en generalforsamling som begynte klokken 1200. Der var det 32 stemmer for nedleggelse og nyetablering og to stemmer var mot.

Lab Norge og Medtek Norge blir ett!

Fra venstre: Sekretariatsleder Tore Flaatrud i Lab Norge og adm. dir. Atle Hunstad i Medtek Norge 

 

To tredeler av Lab Norges medlemmer måtte være representert. Det betyr 33 medlemmer. I salen satt elleve medlemmer, mens 23 medlemmer var representert med fullmakter. Det ga i sum 34 stemmer. To tredeler av stemmene måtte være for, og de var de med god margin.

Da Medtek Norge møttes klokken 1400, var det 14 fremmøtte og 14 fullmakter. Vedtaket om nedleggelse og nyetablering var enstemmig.

Adm. direktør Atle Hunstad fra Medtek Norge (til høyre på bildet) var til stede på Lab Norges generalforsamling. Og sekretariatsleder Tore Flaatrud fra Lab Norge var til stede på Medtek Norges generalforsamling.

Atle Hunstad blir adm. direktør for den nye organisasjonen, og Tore Flaatrud blir med over for minst ett år. Flaatrud skal i første rekke arbeide med medlemsrådgivning og legge til rette for at medlemmene av Lab Norge føler seg hjemme og godt ivaretatt i den nye organisasjonen.