Lab Norge og BFI venner igjen

Denne sommeren og høsten har det nærmest gått en føljetong i Dagens Medisin og Bioingeniøren om opplæring av bioingeniører. I kommentarfeltene og på Facebook har temperaturen til dels vært nokså høy. Utgangpunktet var feilbruk av testutstyr ved Rikshospitalet som førte til at et tusentall pasienter feilaktig fikk oppgitt at de hadde klamydia. En lege ved Rikshospitalet uttalte at feilen lå hos leverandøren som hadde gitt for dårlig opplæring. Lab Norge tok opp problemet på generell basis og pekte på at flere ikke møter til opplæringen eller kommer for seint eller går for tidlig. Stemningen var en periode nokså het, og Lab Norge inviterte til dialog. BFI tok utfordringen på strak arm og sendte to representanter til Lab Norges bransjetreff på Sundvolden Hotel. Der ble det en debatt preget av god vilje mellom (fra venstre) Ingrid Horgen, ansvarlig for opplæring MBK ved Rikshospitalet; Rita von der Fehr, som er leder i BFIs fagstyre og sekretariatsleder Tore Flaatrud i Lab Norge. Flaatrud la vekt på at dette ikke spesielt dreier seg om bioingeniører. Dette er et generelt problem i akademia og i helsesektoren. von der Fehr understreket på sin side at det dreier seg om mennesker, og da kan det skje feil. Hun skjønte godt at man ble provosert når en lege ved Rikshospitalet går ut og gir all skyld til leverandøren. Men hun likte dårlig at problemstillingen ble hengt på bioingeniørene. Ikke minst fordi det er en gruppe som er opptatt av kvalitet og å gjøre ting ordentlig. Ingrid Horgen sa at bioingeniører synes opplæring er gøy. Men det er ikke alltid så lett. Det er mye som skjer, som vaktfri, sykdom, ferie, kveldsvakt, nattevakt etc. Ved et sykehus i utvikling er det også ofte store grupper som skal få opplæring. Derfor er det alltid behov for oppsamlingsheat. Det er det aldri noen leverandører som sier nei til. Samtidig skal labben alltid fungere optimalt også, under opplæring. Selvsagt skal man møte opp, og man bør være aktiv. Er det moe man lurer på, så spør. Og hvis leverandørene ser at noen detter av, så si det en gang til og sikre at de fremmøtte kan det. Alle sjekklister, brukerveiledninger etc. finnes i sykehusets e-håndbok. Sykehuset har brukerveiledninger for alle instrumenter, og alle er bygget over samme mal. Det er også sjekklister for daglig og ukentlig vedlikehold. Det er også sjekklister for opplæring. Det finnes et vedlikeholdsskjema for kompetanse, og det skal være undertegnet av leder. Her er det også en rubrikk for opplæring. Ingrid Horgen understreket at bioingeniører er positive til opplæring, de vil lær mer. Hun kunne på sin side ikke se problemet med at folk ikke møter. Rita von der Fehr la vekt på at Bioingeniøren er et selvstendig blad som ikke representerer BFI, og at den skarpe tonen i en overskrift var bladets ansvar. Tore Flaatrud sa at det ikke er grunnlag for å si at bioingeniører generelt slurver, og at samarbeidet med BFI er godt. Han ønsket imidlertid at det skulle vurderes om det bør lages en rapport etter opplæring som forteller at de som skulle være der, var der og om noen var fraværende. Flaatrud ønsker også at man ser på hvordan pedagogikken kan bli bedre. Fra salen ble det foreslått å gi tester etter kursene, for å sjekke at det sentrale i opplæringen er oppfattet og forstått. Rita von der Fehr minnet om at det alltid er lov å lese bruksanvisninger. Også om man har vært igjennom grunnopplæring. Tore Flaatrud avrundet med å foreslå en tosidig evaluering. Leverandøren kan evaluere fra sin side, mens deltagerne evaluerer opplæringen slik de har opplevd den.

Lab Norge og  BFI venner igjen