Lab Norge ønsker sikkehersdatablader i PIB

Sjefsingeniør Mette Follestad, her sammen med sekretariatsleder Tore Flaatrud, var første eksterne bidragsyter under Lab Norges medlemsmøte i november. Hun presenterte Miljødirektoratet og Produktinformasjonsbanken (PIB) og orienterte kort om den særnasjonale deklareringsplikten til produktregisteret. Miljødirektoratet omfatter det som før het Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet. Follestad orienterte om bakgrunnen for PIB og de mulighetene PIB byr produsenter som er pliktige til å ha sikkerhetsdatablad for sine produkter. Under Follestads presentasjon kom det tydelig frem at både Lab Norge og Miljødirektoratet gjerne ser at aktørene bruker PIB. Dette kan kan avtales sivilrettslig frem til det kommer en forskrift som pålegger produsentene å legge sine sikkerhetsdatablad i PIB.

Lab Norge ønsker sikkehersdatablader i PIB