Lab Norge mot overtredelsesgebyr i høring

I en høring til endringer i blant annet lov om medisinsk utstyr foreslår Helse- og omsorgsdepartementet at det skal innføres overtredelsesgebyr ved brudd på regelverket. Lab Norge tar i en høringsuttalelse kraftig til motmæle mot forslaget og påpeker at det i høringsnotatet ikke sannsynliggjøres noe behov for denne typen gebyrer. Behov er et grunnleggende krav for å innføre denne typen sanksjoner. Det er ingen kjente saker der industrien har overtrådt regelverket slik at det har vært behov for reaksjoner ut over de man allerede har. I sykehusene og private laboratorier, som produserer medisinske tester i stor skala, har ikke Helsedirektoratet funnet noen overtredelser av regelverket, har departementet opplyst i sitt svar til stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth (V), se sak nedenfor. Overtredelsesgebyr er en ren straffereaksjon som ilegges administrativt. Myndighetene har allerede hjemmel for tvangsmulkt, slik at myndighetene kan tvinge gjennom et vedtak med dette virkemiddelet.

Lab Norge mot overtredelsesgebyr i høring

 

Høringsuttalelsen finner du her

 

Høringsnotatet finner du her