Lab Norge med artikkel i DN om mva og blodprodukter

Lab Norge har jobbet i mange år med å få til en avklaring når det gjelder merverdiavgift på antistoffer. Saken har ligget lenge stille i Skattedirektoratet etter at den i sin tid ble sendt tilbake dit fra Finansdepartementet. Diverse purringer til Finansdepartementet har ikke virket, så vi fant ut at andre virkemidler måtte til. Vi skrev derfor en artikkel om saken, og de uklare reglene, som fører til konkurransevridning i markedet, fordi reglene tolkes ulikt av forskjellige leverandører. Vi håper artikkelen fører til at saken blir ferdigbehandlet i Skattedirektoratet.

Lab Norge med artikkel i DN om mva og blodprodukter

 

Artikkelen kan du lese her