Lab Norge åpner for nye medlemsgrupper

Lab Norge endret vedtektene på en ekstraordinær generalforsamling under Bransjetreffet på Losby Gods i begynnelsen av november. Nå kan foreningen ta opp alle bedrifter som er leverandører til laboratorier, mens det tidligere var avgrenset til leverandører av utstyr. - Med denne endringen kan vi få med alle grupper av relevante bedrifter i foreningen, slik som konsulentselskaper og andre tjenesteleverandører, sier styrets leder Jon Terje Heimdal (bildet). Det er fiortsatt styret som tar opp medlemmer og som dermed vil vurdere søknader fra bedrifter i nye områder for foreningen.

Lab Norge åpner for nye medlemsgrupper