Lab 14: En vellykket messe

Messen Lab 14 hadde vært historie en måneds tid da Lab Norge avholdt høstens medlemsmøte. Dermed var det tid for oppsummering. Den var ved markedskoordinator Hege M. Frøshaug (t.v.) og prosjektleder Torill Engelberg fra Norges Varemesse og Torfinn Fongen, som var leder for Lab Norges Lab-komité. De fleste som hadde deltatt på messen som utstiller eller besøkende, hadde inntrykk av at Lab 14 var svært vellykket. Og det kunne Torill Engelberg bekrefte. Strategien var at messen skulle fremstå som en nøytral møteplass som ga oversikt over markedet, mulighet til å se og teste instrumenter, samt invitere til fagprat og diskusjon om løsninger, og nettopp sli ble messen opplevd av både utstillere og besøkende.

Lab 14: En vellykket messe

Messen Lab 14 hadde vært historie en måneds tid da Lab Norge avholdt høstens medlemsmøte. Dermed var det tid for oppsummering.

Den var ved markedskoordinator Hege M. Frøshaug (t.v.) og prosjektleder Torill Engelberg fra Norges Varemesse og Torfinn Fongen, som var leder for Lab Norges Lab-komité. De fleste som hadde deltatt på messen som utstiller eller besøkende, hadde inntrykk av at Lab 14 var svært vellykket. Og det kunne Torill Engelberg bekrefte. Strategien var at messen skulle fremstå som en nøytral møteplass som ga oversikt over markedet, mulighet til å se og teste instrumenter, samt invitere til fagprat og diskusjon om løsninger, og nettopp sli ble messen opplevd av både utstillere og besøkende.