Kraftig kritikk mot Norsk Laboratoriekodeverk - NLK

I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening på nett retter en lang rekke ledere i faglige foreninger under Legeforeningen sterk kritikk både mot innholdet i og prosessen fram mot det nye laboratoriekodeverket. Saken har også blitt om i Bioingeniøren. Linker nedenfor. Lab Norge er ikke i posisjon til å mene noe om kritikken som framføres. Vi er imidlertid redd for at ferdigstillelsen av kodeverket utsettes eller forsinkes fordi reformen av kodeverket henger sammen med revisjon av refusjonssystemet laboratorietester. Det nye refusjonssystemet er viktig for laboratorieleverandørene fordi det blir én refusjon for én test/analyse. I dag er det ulik refusjon avhengig av teknologi. Revisjonen av refusjonssystemet fører til at denne forskjellen vil forsvinne.

Kraftig kritikk mot Norsk Laboratoriekodeverk - NLK

Ulik refusjon for samme analyse/test med bakgrunn i ulik teknologi har vært  avgjørende for at egenproduksjon av medisinske tester har fått så stort omfang i norske sykehus og i private laboratorier. Produksjonen har i tillegg i stor grad vært i strid med regelverket og dermed ulovlig.

- Når reformen av refusjonssystemet er på plass, vil den økonomiske driveren bak den omfattende egenproduksjonen forsvinne. Og det er på tide, sier sekretariatsleder Tore Flaatrud i Lab Norge i en kommentar.

Link til artikkelen i Tidsskrift for den norske legeforening her

Link til artikkel i Bioingeniøren her