Kontaktmøte med Sykehusinnkjøp HF

Lab Norge var invitert med i kontaktmøte med det nye Sykehusinnkjøp HF. Møtet var kommet i stand etter initiativ fra Medtek Norge og vi fikk anledning til å presentere viktige saker for industrien for en samlet ledergruppe med adm. dir. Kjetil Istad i spissen for direktørene for de regionale avdelingene og HINAS. Det blir invitert til nytt kontaktmøte før sommeren. Bildet: Adm. dir. Kjetil Istad, Sykehusinnkjøp HF

Kontaktmøte med Sykehusinnkjøp HF