Kontaktmøte med Oslo Medtech

Lab Norge har vært i møte med daglig leder Kathrine Myhre i Oslo Medtech (bildet) for å se på muligheter for samarbeid. Oslo Medtech er tilrettelegger for oppstartbedrifter innen helseteknologi og har en egen inkubator der slike bedrifter kan leie seg kontorplass når de trenger det. Lab Norge organiserer en del av helseindustrien i Norge. En av sakene vi begge er opptatt av er bedre offentlige anskaffelser og Oslo Medtech har vært med på tilrettelegging av en en innovativ anskaffelse i Oslo kommune. En konkret mulighet vi identifiserte var samarbeid om et arrangement på Lab 18 i uke 42 i 2018, der 100 utstillere og 3000 besøkende forventes å komme.

Kontaktmøte med Oslo Medtech