Like konkurransevilkår for stat og næringsliv

Advokat Anita S. Sjøstad (bildet) fra Virke er medlem av regjeringens gruppe for utredning av like konkurransevilkår. Og i mandatet ligger også en oppfordring til å komme med forslag som går lenger enn det EØS-avtalen krever. Hun snakket om utfordringen som ligger i at det offentlige i Norge ofte er ute i markedet med produkter og tjenester som har særfordeler som private leverandører ikke har. Det skjer også at det offentlige tar seg til rette og får utilsiktede fordeler. Når det offentlige er ute i markedet, må det være på samme vilkår som andre aktører. Det har vært en rekke saker oppe i ESA, hvor domstolen har dømt offentlige løsninger som ulovlige, og ESA har tatt det opp med Norge på generelt grunnlag. Ulovlig statsstøtte er alle former for støtte fra det offentlige som ikke er like for alle og som er konkurransevridende. Advokat Sjøstad la vekt på at de nye reglene for offentlige innkjøp åpner for dialog, og det er et regelverk Virke mener er godt. Hun mente også at det er en at det nå er en helt annen åpenhet og vilje til dialog enn tidligere. Virke vil gjerne medvirke til å etablere dialogmøter mellom Lab Norge og kundene. I denne sammenhengen luftet hun interessen for å prøve å ta opp igjen dialogen med Universitetet i Bergen der enkelte stenger produktspesialister fra bransjen helt ute fra enhver dialog med ansatte der dialogen ikke er en direkte del av en formell anskaffelsesprosess.

Like konkurransevilkår  for stat og næringsliv