Kandidatene til forskningsprisen

Blant de mange nominerte til Lab Norges forskningspris er det nå valgt ut tre unge forskere som går videre til siste runde. De tre er: Cinzia Progida, Universitetet i Oslo, Jorge Mario Marchetti, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet og Hanna Tiainen, Universitetet i Oslo. De tre skal holde en presentasjon av sitt arbeid på Lab 14. På bakgrunn av forskningen de har utført og presentasjonen blir vinneren utpekt. Selve tildelingen skjer 29. oktober kl 15 på Lab 14.

Kandidatene til forskningsprisen

Lab Norges forskningspris:

Her er de nominerte

 

 

Kandidatene til Lab Norges forskningspris er nominert.  De nominerte er Cinzia Progida (33), Hanna Tiainen (30) og Jorge Mario Marchetti (34). Prisen deles ut onsdag den 29. oktober under messen Lab 14 på Lillestrøm.

 

Om prisen

Lab Norges forskningspris retter seg mot unge forskere, under 35 år, som har utført og publisert fremragende forskningsarbeid innenfor naturvitenskaplig forskning knyttet til laboratorier.

 

Juryen

Juryen som har valgt kandidater blant de innsendte forslagene, har bestått av professor II Tor-Arne Hagve, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag ved Ahus; professor II Arne Klungland, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, og professor Øyvind Mikkelsen, Institutt for kjemi, NTNU.

Advokat Tore Flaatrud, som er sekretariatsleder for Lab Norge, er sekretær for komiteen.

Den endelige vinneren blir valgt etter at de tre nominerte har presentert sitt arbeid under et kort foredrag under Lab 14.

 

De tre nominerte

Cinzia Progida har en mastergrad i molekylær biologi og en ph.d. fra Universita Cattolica del Sacro Cuore i Roma. Hun er nå postdoktor i Oddmund Bakkes gruppe ved Center of Immune Regulation, Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo.

 Cinzia Progida er særlig interessert i de molekylære mekanismene som styrer transporten inne i cellene. Spesielt studerer hun rab-proteinene, som har hovedansvar for denne transporten.

 

Hanna Tiainen er en finsk sivilingeniør med stor interesse for det komplekse samspillet mellom implantater og kroppen. Hun mottok nylig sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo med en avhandling om bruk av vekststativer ved behandling av benbrudd.

Nå er hun postdoktor ved avdeling for biomaterialer ved Universitetet i Oslo.

 

Jorge Mario Marchetti har to doktorgrader fra Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca i Argentina. Han har vært ved NTNU i Trondheim og Chalmers i Göteborg og er nå førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Marchetti har konsentrert sin forskning om metoder for å produsere brennstoff som er så rent som mulig og som det er lønnsomt å bruke.

 

Formålet med prisen

Med denne prisen ønsker Lab Norge å løfte frem forskning i naturvitenskaplige laboratorier og hedre unge forskere som utfører sin forskning nettopp der.

Lab Norges forskningspris deles ut hvert tredje år i forbindelse med Lab-messene eller annet arrangement i regi av Lab Norge.

 

Kontaktperson

Sekretariatsleder Tore Flaatrud, Lab Norge, telefon 907 92 433

 

Bilde_CinziaProgida_out_beskret_web.jpg

Cinzia Progida

Bilde_Jorge_Mario_Marchetti_2_beskret_-_web.jpeg

Jorge Mario Marchetti

Bilde_Hanna_Tiainen_-_farge_web.jpg

Hanna Tiainen