Invitasjon til generalforsamling og medlemsmøte 24. april

Lab Norge inviterer til medlemsmøte i forbindelse med generalforsamlingen 24. april 2017. Lunsj fra kl 1145 på Scandic hotell Solli. Møtet starter kl 1230. Foredragsholdere er Statsbygg om innkjøp av laboratorieutstyr til nybyggene til NMBU på Ås og Teknologirådet om mobile selvtester. I tillegg har vi invitert Direktoratet for e-helse til å innlede om velferdsteknologi, som også omfatter personlig helseteknologi. Invitasjonen er sendt ut til alle medlemsbedriftene. .

Invitasjon til generalforsamling og medlemsmøte 24. april

Bilde: Gine E. Støren, Statsbygg

 

Påmelding til generalforsamling og medlemsmøte her