Invitasjon til kurs i våre standard salgsbetingelser

Har du tenkt over at en kontrakt er fordeling av risiko og derfor har stor betydning for økonomien i en handel? Mange tenker at kontrakt er kontrakt og lite vi kan gjøre med det. Gjennom bedre forståelse av en kontrakt og lovgivingen om kjøp og salg kan du sørge for å prise risiko der det er risiko og spare kostnader der det er mulig, Vi har gleden av å invitere til kurs i Lab Norges Standard salgsbetingelser, litt juss om kjøp og salg og de økonomiske konsekvenser av jussen tirsdag 14. mars kl 0830 - 1200 på Scandic hotell Solli. Kursholder er sekretariatsleder i Lab Norge, advokat Tore Flaatrud.

Invitasjon til kurs i våre standard salgsbetingelser

 

Invitasjon til kurset finner du her