Invitasjon til årets bransjetreff

Vi har nå sendt ut invitasjon til årets bransjetreff til alle medlemsbedriftene. Et variert program med hovedfokus på innkjøp og på lovreguleringer som også omfatter vår bransje. Av foredragsholdere kan nevnes den nye sjefen for alt sykehusinnkjøp i Norge, Kjetil Istad og advokat Henrik Renner Fredriksen fra Virke om nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Og mange fler, noen bekreftet, andre ennå ikke helt på plass. I tillegg har vi en hyggelig seanse med vinsmaking før vi går til middag torsdag. Vi ønsker alle hjertlig velkommen til årest bransjetreff, stedet for faglig påfyll og hyggelig sosial omgang med kolleger.

Invitasjon til årets bransjetreff