Interessant seminar om metodevurdering og helseøkonomi

Pascale Brasseur fra Medtronic (bildet) hadde tatt turen fra Bryssel for å informere medlemmene i Lab Norge og LFH om hva som skjer ute i Europa når det gjelder metodevurdering (HTA) på seminaret om dette temaet 14. mai. I tillegg var det spernnende innlegg fra Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret, OUS, Orion, Roche og fra organisajonenes felles Helsøkonomiutvalg. Mye interessant informasjon var tilbakemeldingen fra deltakere etterpå. Presentasjoner finnes på Intranettet.

Interessant seminar om metodevurdering og helseøkonomi