Innkjøp forankret i ledelsen

Seniorrådgiver Heikki Fjelldal fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) kunne fortelle deltagerne på Lab Norges bransjetreff om en strukturert tilnærming til innkjøp. Innkjøp for 350 mill. kroner i året er forankret i etiske retningslinjer og et anskaffelsesreglement. I tillegg var NMBU det første miljøsertifiserte universitet i landet og er medlem av Initiativ for etisk handel. Alt er forankret i ledelsen, og alle ledere med budsjettdisponeringsmyndighet er pålagt å ta kurs. Den som ikke tar kurs, risikerer å miste budsjettdisponeringsmyndighet. Fjelldal er opptatt av å møtes på forhånd og snakke med leverandørene. Det synes han det er for liten anledning til. Han skulle dessuten gjerne hatt anledning til å delta mer på relevante kurs og konferanser. Om utviklingen på lang sikt sier han at han ser han for seg økt samarbeid og større anskaffelser, mer intern spesialisering, bare elektroniske anbudsprosesser, E-handel ved nesten alle anskaffelser og færre men mer profesjonelle bestillere. Utgangspunktet skal være at innkjøp er strategisk verktøy i ledelsens arbeid med å støtte opp under kjernevirksomheten.

Innkjøp forankret i ledelsen