Innholdsrikt bransjetreff på Losby Gods

Lab Norge hadde lagt årets bransjetreff til Losby Gods (bildet) i Lørenskog. Der stilte 41 deltakere fra 28 medlemsbedrifter. Årets hovedtemaer var konsekvensene av EUs datalagringsdirektiv, arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, neste års Lab-messe samt Lab Norges framtid. Losby Gods viste seg som en egnet ramme for et bransjetreff som ble både faglig og sosialt riktig vellykket. En rekke ressurser holdt foredrag og sikret at bransjetreffet ble både interessant, engasjerende og nyttig. Lab Norge holder et slikt bransjetreff hvert år, vanligvis med unntak for de årene det er Lab-messe.

Innholdsrikt bransjetreff på Losby Gods