Informasjonsskriv om NLFs medlemmer

NLF har utarbeidet et informasjonsskriv om NLFs medlemmer, bransjens felles produktregister, om LAb 11 og om NLF. Arbeidsgruppe industri står bak skrivet som i første rekke myntet på industrikundene, men som like gjerne kan brukes overfor andre kundegrupper. Målet er å øke kunnskapen blant kundene om bransjen og hvem som kan levere hvilke produkter. På denne måten styrkes konkurransen.

Infoskriv om NLFs medlemmer