Ikke bruk brosjyrer i tilbud

Rådgiver/prosjektleder Trine Kjellsen og Sverre Holtskog stab IKT (bildet), begge ved OUS, kom til Lab Norges bransjetreff for å snakke om nye krav til dataopplysninger ved anskaffelser. Hele OUS og HSØ er pålagt en rekke krav når det gjelder kravspesifikasjon. Poenget er å jobbe smartere og sikrere billigere og bedre løsninger. Derfor er det viktig med svært presise beskrivelser fra leverandørene. Det kan ikke være for store avvik mellom det som blir tilbudt og ferdig design.

Ikke bruk  brosjyrer  i tilbud

 

Kjellsen og Holtskog nevnte ni krav som er essensielle når det gjelder tilbud.

1.       Systembeskrivelse

2.       Lisenshåndtering

3.       Nettverk

4.       Maskinvare

5.       OS og SW

6.       Informasjonssikkerhet og IDM

7.       Backup

8.       Integrasjoner

9.       Ikt-drift og forvaltning

 

Samtidig la de vekt på at det er få absolutte krav, bortsett fra de tre første. Men det er leverandørene som er ansvarlig for beskrivelse av design og løsning.

– Vi må ha IKT-besvarelser, ikke brosjyrer, kataloger og manualer. Og vi aksepterer Ikke henvisninger til steder der ting er omtalt. Det dere vil si, må stå der, understreket de to, som la til: –  Still spørsmål i forkant! Hvis tilbudet ikke er komplett, må det avvises.