Høring: Nei til lovfesting av metodevurdering

Lab Norge går i en høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet mot forslag om lovfesting av metodevurdering (engelsk HTA). Uttalelsen er avgitt sammen med Medtek Norge. Bakgrunnen for at man går mot forslaget et tosidig. Det er for det første for tidlig med lovfesting fordi metodevurdering for medisinsk utstyr ikke virker etter hensikten og for det andre fordi EU arbeider med et forslag til lovfesting, og da bør Norge avvente dette arbeidet.

Høring: Nei til lovfesting av metodevurdering

Bilde: Statsråd Bent Høie                                               Foto: Bjørn Stuedal

 

Høringsuttalelsen finner du her