Høring Forenklingsutvalgets innstilling

Bildet: Næringsminister Monica Mæland mottar Forenklingsutvalgets innstilling fra utvalgets leder Inger Roll-Matthiesen. Lab Norge avga i begynnelse av november høringsuttalelse til Forenklingsutvalgets innstilling. Utvalget hadde avgitt en innstilling på 300 sider med en lang rekke forslag til forenklinger. Lab Norge ga uttrykk for støtte til prinsippet om at det nasjonale regelverket skulle forenkles og ga konkret støtte til de mest sentrale forslagene til forenkling fra utvalgets flertall. Vårt høringsbrev finner du her:

Høring Forenklingsutvalgets innstilling