Henrik Syse hos Lab Norge

Henrik Syse som er filosof og medlem av Nobelkomiteen, holdt et inspirerende foredrag under Lab Norges festmiddag i anledning 25 årsjubileet. Ikke overraskende hadde han etikk som hovedtema. Syse ba forsamlingen passe på at etikk ikke bare blir noe man snakker om, men ikke er så opptatt av. Og han la vekt på at vi må ta vare på hverandre og leve opp til målene våre i hverdagen. Dessuten må vi kommunisere vår etiske holdning tydelig. Han minnet om filosofen Immanuel Kant som sa at vi aldri må behandle andre mennesker som et middel, men som mål i seg selv. Her ser vi Syse mellom Lab Norges styreleder Jon Terje Heimdal (t.v.) og sekretariatsleder Tore Flaatrud.

Henrik Syse hos Lab Norge