Helsepersonell og opplæring - ny artikkel

Vi må snakke sammen og finne ut hvordan vi sikrer oss at all opplæring gjennomføres med god kvalitet, at brukerne har lært det de skal og at instrumenter og annet medisinsk utstyr blir brukt riktig, skriver Tore Flaatrud fra Lab Norge i denne kommentaren i Bioingeniøren.no til sommerens debatt om fravær fra opplæring på nytt labutstyr. Artikkelen finner du her: http://www.bioingenioren.no/meninger/debatt/helsepersonell-og-opplaring/

Helsepersonell og opplæring - ny artikkel

 

Teksten til artikkelen finner du her