Helsedirektoratet inviterer til samarbeid

Helsedirektoratet inviterte i november til et møte mellom direktoratet, Folkehelseinstituttet og Direktoratet for e-helse. Formålet med møtet var å få innspill fra relevante bransjeorganisasjoner til rutiner som kan sikre at Helsedirektoratet er forutsigbare og transparente i møte med aktører fra industri og næringsliv. Aktører fra mange bransjeorganisasjoner og noen bedrifter var til stede. Ut av møtet kom et unisont ønske fra industrien om involvering og dialog på et tidlig stadium over et bredt spenn av saker. Samrbeidet om metodevurdering ble trukket fram som et eksempel på godt samarbeid og god dialog. Det kom også et klart ønske om at Helsedirektoratet, FHI og Direktoratet for e-helse utarbeider like strategier for samhandling med industrien. Avdelingsdirektør Marit Endresen i Helsedirektoratet (bildet) blir kontaktperson for prosjektet. Vi har fått melding om at det blir innkalt til et nytt møte med indistrien utpå nyåret.

Helsedirektoratet inviterer til samarbeid