Hederstegn til Tove Nyhus

Tove Nyhus er tildelt Lab Norges hederstegn for 2016. På bildet er hun sammen med styreleder Jon Terje Heimdal (t.v.) og sekretariatsleder Tore Flaatrud. Tove Nyhus er tildelt Lab Norges hederstegn for 2016. Tove Nyhus har vært en svært aktiv deltager i Lab Norge siden starten for over 25 år siden. Hun satt også i foreningens styre fra 2005 og til 2011. I hennes tid i styret ble det startet en omorganisering som førte til en annen og mer aktiv og synlig drift av foreningen. Tove Nyhus gikk inn i arbeidsgruppe helse og var med på å gjøre den til en sentral del av fornyelsen av foreningen. I fjor gikk hun i inn i arbeidsgruppe økonomi. Første bidrag der var å bli med på sluttarbeidet med det viktige policynotatet om innkjøp, som ble ferdigstilt for ett år siden. Styret i Lab Norge sier at Tove Nyhus har et stort engasjement for laboratoriebransjen og har vist det både ved sitt alltid blide nærvær og sitt brede engasjement som tillitsvalgt for bransjen. Tove Nyhus er administrerende direktør for Bergman Diagnostika AS. Hun er aktiv i politikken, har vært ordførerkandidat i Nes kommune på Romerike og er vararepresentant til Stortinget.

Hederstegn til Tove Nyhus