Gjenvalg for styremedlemmer

På generalforsamlingen 20. april ble det gjenvalg for Jon Terje Heimdal fra Icare Medical AS som styreleder. Gjenvalg også for Asbjørn Jacobsen fra Nerliens Meszansky AS og Ingunn Fredriksen fra DiaSorin, begge som styremedlemmer. Her er hele styret samlet, fra v: styreleder Jon Terje Heimdal og styremedlemmene Ingunn Fredriksen, Tove Ofstad, Asbjørn Jacobsen og Haakon Torgersen.

Gjenvalg for styremedlemmer