Fusjon Medtek Norge og Lab Norge

Medtek Norge og Lab Norge er i dialog om en mulig fusjon. Samtalene er gode og det arbeides med å få på plass et forslag som skal danne grunnlag for en beslutning på ekstraordinære generalforsamlinger hos Lab Norge og Medtek Norge i oktober/november.

Fusjon Medtek Norge og Lab Norge

Bildet fra venstre: Sekretariatsleder Tore Flaatrud, Lab Norge og adm. dir. Atle Hunstad, Medtek Norge

Hvorfor fusjon?

Bakgrunnen for initiativet er at styrene i Medtek Norge og Lab Norge mener det gir større gjennomslag for medtek- og laboratorieleverandørene når de står samlet og taler med én stemme. Det kan igjen gi bedre rammebetingelser og økt verdiskaping.

I Europa har paraplyorganisasjonene EDMA og Eucomed slått seg sammen og blitt Medtech Europe. Da er det naturlig med en tilsvarende utvikling i Norge.

Tidspunktet for samtalene er ikke tilfeldig. Tore Flaatrud som har vært sekretariatsleder i Lab Norge i nær 25 år, trer tilbake. Organisasjonen har derfor utredet mulige fremtidige samarbeidsformer. Ett av alternativene har vært fusjon med Medtek Norge.

Medtek Norge og Lab Norge er i dialog om en mulig fusjon. Samtalene er gode, og det arbeides med å få på plass et forslag som skal danne grunnlag for en beslutning på ekstraordinære generalforsamlinger hos Lab Norge og Medtek Norge i oktober/november.

Generalforsamlingene i Lab Norge og i Medtek Norge ga i april og mai i år sin tilslutning til å innlede samtaler om fusjon.

Fordeler ved en fusjon

  • Økt gjennomslagskraft og større muligheter til å påvirke rammebetingelser og markedsutvikling
  • Forsterket dialog med sentrale beslutningstakere og myndigheter
  • Utfyllende og komplementær kompetanse i sekretariatet
  • Styrket rådgivning og medlemsservice til medlemmene
  • Styrket arbeid med etiske retningslinjer
  • Styrket innsats innen forskning og industri
  • Rom for nye satsingsområder og inntekter
  • Synergier og administrative besparelser
  • Styrket sekretariat – bedre tilgjengelighet

Prosessen

Styringsgruppen består av lederne i organisasjonene, samt styrelederne. Arbeidsgruppen består av lederne for Lab Norge og Medtek Norge, samt deres kommunikasjonsrådgivere.

Ressursgruppen som skal jobbe med forslag til verdier, mål, navn og logo mv. består av arbeidsgruppen pluss en representant fra  tre medlemsbedrifter fra hver organisasjon.

Forslagene blir sent på høsten lagt frem på ekstraordinære generalforsamlinger. Medlemmene stemmer da over om de ønsker en fusjon.