Nerliens Meszansky AS går sammen med IT Instrument-Teknikk AS

Nerliens Meszansky AS går sammen med IT Instrument-Teknikk AS

21.12.2010


Tradisjonsrike selskaper danner sterk norsk enhet
Nerliens Meszansky AS styrker sin posisjon i markedet ved å gå sammen med nok et tradisjonsrikt norsk selskap;
IT Instrument-Teknikk AS.

Begge selskapene har lang fartstid i laboratoriebransjen, Nerliens Meszansky med røtter helt tilbake fra 1917 og Instrument-Teknikk fra 1974. Sammenslåingen vil styrke konkurransekraften og gi synergier i felles markedssegmenter innen helsevesen, industri og forskning. Se for øvrig www.nmas.no og www.instrument-teknikk.no

Selskapet vil videreføre satsingen fra hvert av selskapene innen laboratorieutstyr og forbruksvarer under navnet Nerliens Meszansky AS. Instrument-Teknikk tilfører Nerliens Meszansky spisskompetanse spesielt innen områdene kromatografi, spektroskopi og væskehåndtering.

Sammenslåingen vil gi de mange tusen etablerte kundene mulighet til fortsatt samarbeid med et helnorsk selskap, tilgang til et utvidet produktsortiment og serviceteknisk større bredde.

Selskapene representerer en rekke anerkjente og veletablerte produsenter, blant dem finner vi Beckman Coulter, Bruker Daltonics, Canberra, Copan, Dionex, Foss, Gilson og Promega.

Etter planen flytter Instrument-Teknikk inn i lokalene til Nerliens Meszansky på Økern i Oslo i løpet av januar 2011.

Spørsmål om sammenslåingen kan rettes til adm. dir. Asbjørn Jacobsen i Nerliens Meszansky AS eller daglig leder Ragnar Evensen i Instrument-Teknikk AS:

asbjorn.jacobsen@nmas.no  
22 66 65 55 / 922 35 548

eller

ragnar.evensen@instrument-teknikk.no 
+47 23 19 46 40 / +47 907 39 319