Frokostmøte om verdibaserte anskaffelser

Vi inviterer til et frokostmøte om verdibaserte anskaffelser i samarbeid med Medtek Norge 24. mai. Verdibaserte anskaffelser går i korthet ut på å ta med andre elementer inn i vurderingen ved innkjøp enn bare pris. Det kan dreie seg om den helsemessige verdien for pasienten, andre kvalitetskriterier, livssykluskostnader og behandlingskostnader, for slik å kunne sikre maksimal verdi for pasienten, sykehuset og samfunnet. Som innleder har vi fått fungerende adm. dir. Cahtrine Fuhre fra Sykehusinnkjøp HF Div. sør-øst og prosjektleder Henriette E. Jovik fra Medtek Norge. Program: • Verdibaserte anskaffelser (VBA) – teori & praksis • Status Medtech Europe og Europeiske prosjekter • Kundeerfaring Invitasjon er sendt ut til medlemsbedriftene.

Frokostmøte om verdibaserte anskaffelser

Bildet: Fungerende adm. dir. Cathrine Fuhre, Sykehusinnkjøp HF, divisjon sør-øst.