Frokostmøte om nye reguleringer av medisinsk utstyr

Årets første frokostseminar vies de nye reguleringene fra EU om medisinsk utstyr og IVD. Helsedirektoratet vil orientere om det de nye reguleringene som ventes vedtatt første halvår 2017. Frokostmøtet er et samarbeid mellom Lab Norge og Medtek Norge. Invitasjon til kurs sendt alle medlemmer.

Frokostmøte om nye reguleringer av medisinsk utstyr